21
Пон, Юни
22 Нови статии

Митница
Инструменти
Шрифт

Агенция „Митници“ обяви два конкурса за длъжности с месторабота Свиленград.

Единият е за „експерт“ в сектор „Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата стоки“ в отдел „Финанси, управление на собствеността и разпореждане със стоки“. Другият конкурс е за „разследващ митнически инспектор“ в сектор „Административнонаказателна дейност и разследващи органи“ в отдел „Митническо разузнаване и разследване“, съобщиха от ведомството.

Изискванията към кандидатите за длъжността „ експерт“ е да имат висше образование „Социални, стопански и правни науки“ с професионални направления „Икономика“ или „Право“ като не се изисква професионален опит. Размерът на основната заплата е от 1014 лева и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат. 12.10.2020г. е крайният срок за подаване на документи в деловодството на ТД Южна морска в Бургас. За „разследващ митнически инспектор“ изискването към участниците в конкурсната процедура е да имат висше образование с професионално направление „Право“ и професионален опит една година в извършването на дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика, или V младши ранг. Началната заплата е от 1100 лева.

Документи се приемат в деловодството на ТД Южна морска, с адрес Митническо бюро Свиленград /на гарата/, а крайният срок е 20.10.2020 г.

Конкурсите ще се проведат на три етапа. Първият е решаване на тест, после се изследва професионалната и психологическата пригодност. Кандидатите, които след извършване на изследването не са преминали елиминаторния праг, не се допускат до последния етап - интервю. Информация за конкурсите е публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“ - www. customs.bg.

СМ