17
Нед, Окт
22 Нови статии

Граница
Инструменти
Шрифт

Инфраструктурен район с многофункционално предназначение за нуждите на МВР ще бъде изграден в Любимец, става ясно от публикувано инвестиционно намерение на Дирекция „Миграция“ към Вътрешното министерство.

Обектът ще бъде разположен върху имот с бивш статут на военно поделение и ще бъде предназначен изцяло за нуждите на миграционната дирекция.

Проектът предвижда изграждането на три зони в инфраструктурния район и инженерни съоръжения към терена. По периферията на имота ще бъде вдигната монолитна стоманобетонова ограда с височина 3 метра. Над нея ще бъде монтирана ажурна телена ограда, висока 2 метра, състояща се от 13 реда бодлива тел и тел тип „Бруно“.

Новият обект ще бъде до функциониращия в момента транзитен център за мигранти и е предназначен за кризистни ситуации по границата. Разположен е на площ от 16 декара, а капацитетът му ще бъде 1088 души.