24
Сря, Юли
35 Нови статии

Спорт
Инструменти
Шрифт

Началното училище "Христо Ботев" в Любимец  ще има спортна площадка със специализирана настилка.   

Над 160 хил. лв. ще струва изграждането и оборудването. Средствата идват по  националната програма на просветното министерство  за изграждане и ремонтиране на училищни спортни площадки .  

 171 ученици  в училището в Любимец ще ползват новата придобивка. Целта на програмата е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито и  пълноценно упражняване на спортни дейности извън учебния план   като предпоставка за оптимизиране на двигателния режим на учениците.

СМ