24
Сря, Юли
37 Нови статии

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД, находящ се в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр. Свиленград , бул. „България” № 137, а именно:

1. Кабинет № 16 с площ 37,20 кв.м ведно с 16,80 кв.м. идеални части от общите части на сградата с начална тръжна цена 115,00 лв.

Съгласно Решение №800 от 30.04.2014 г. на Общински съвет-Свиленград, извън тези стойности се начисляват суми поддръжка, а именно:

- 0,10 лв./м2 от наетото помещение- такса смет и данък сгради,

- асансьори -1,80 лв.

- 9,20 лв.- санитарна хигиена

- 2 лв./м2 от наетото помещение - поддръжка и ремонт на общите части на сградата.

Търгът ще се проведе на 23.01.2024 г. от 09:00 часа в кабинета на управителя в сградата на „Медицински център І - Свиленград” ЕООД в гр.Свиленград, бул.„България” № 137, етаж 2.

Заявления за участие се приемат до 16:00 часа на 22.01.2024г. на регистратурата на Медицински център І след заплатена цена на тръжната документация на стойност 5 лв. и депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена на съответния обект. Обектът може да бъде огледан през работните дни до 16:00 часа на 22.01.2024 г.

Офертите (писмени предложения по образец от утвърдената тръжна документация) в запечатан плик и останалите документи, посочени в утвърдената тръжна документация се подават пред комисията по провеждане на търга лично от кандидата за участие в търга или негов пълномощник в деня и часа на провеждане на търга.

Участниците в търга могат да бъдат търговци (търговски дружества или еднолични търговци), вписани в Търговския регистър или физически лица, които приемат условията за участие в търга, включително предложения в тръжната документация проект за наемен договор на обектите, предмет на търга.

В случай, че за предложения на търг обект няма подадени заявления за участие в указания срок или не се яви нито един кандидат от подалите заявление за участие, насрочвам повторно провеждане на търга на 02.02.2024 г. от 10:00 часа в кабинета на управителя в сградата на Медицински център I.

Във връзка с изменение на графика за движение на влакове в сила от 00:00 часа на 09.12.2023 г. ще се измени разписанието за движение на градска автобусна линия Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”, както следва:

Часове на тръгване от Свиленград - кв.”Капитан Петко войвода”(ЖП Гара)

Начална спирка - до Болницата

05:10; 06:10; 07:00; 07:40;10:00; 11:40; 13:00;14:30; 15:30; 16:30; 17:15; 19:50; 21:00

Часове на тръгване от кв. "Капитан Петко войвода"(ЖП гара) - Свиленград

Начална спирка - ЖП гара

05:40; 06:35; 07:25; 08:10;10:30; 12:30; 13:30; 14:55; 15:50; 16:50; 17:35; 20:25; 21:30

Разписанието ще се изпълнява от 10.12.2023 г. ежедневно.

Продавам алуминиев радиатор втора употреба със 17 ребра и размери: широчина – 135 см; дълбочина – 18 см; височина - 30 см., в Свиленград.

Отлично състояние.

Цена – 150 лв.

Тел. за контакти: 088 88 01 001

Изкупуване на черни и цветни метали

Цена на черни метали:

Дебело желязо – 0,45 ст.

Тънко желязо – 0,35 ст.

При по големи количества-цена по договаряне.

Цена на цветни метали – на място.

Цени за изкупуване от място – по договаряне.

гр. Свиленград, ул. „Академик Желязков“ №5 (кв. Изгрев), тел.:089 3366692

 

Оригинален пържен дроб по одрински от утре предлага откритото наскоро заведение за бързо хранене „OZHAN US“(бившето „Кайсията“).

Продавам съдомиялна машина „Gorenje“ - втора употреба, в много добро състояние.

Размери: 44,5/59,8/84,8 см.

Цена - 160 лв.

Тел. за контакти: 0888 801 001

Сходни