01
Пет, Юли
19 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Подавляващата част от родителите на деца в училищна възраст от общините Свиленград и Любимец не са съгласни децата им да бъдат подложени на изследване с бързи антигенни тестове за наличие на коронавирусна инфекция. Това стана ясно от проведената анкета по електронен път или по телефона.

От Министерството на образованието и науката до всяко семейство чрез класните ръководители бяха изпратени два въпроса: „В кой клас е вашето дете?“ и „Необходимо ли е да се проведе изследване с бързи антигенни тестове на учениците от Министерство на здравеопазването?“. Целта на проучването е да се постигне по-голяма сигурност при връщането на децата в училище, подчерта министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов при стартирането на анкетата.

В СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград, в което учат 828 деца, на въпросите са отговорили 588 родители. От тях с „Да“ на втория са отговорили 86 души, а 502-ма са заявили нежеланието си децата им да бъдат тествани. По електронен път в ПГССИ „Христо Ботев“ са анкетирани 161 родители при общо 358 обучаващи се в школото. 99 души от отговорилите на втория въпрос са „Против“, а 62-ма - „За“.

Почти 100 процента в анкетата са обхванати родителите на учениците от ОУ „Иван Вазов“ - отговорили са 611 майки или бащи на всичките 621 деца, които учат в него.“Против“ изследването са 499, 111 са „За“.

В основното училище в свиленградското с. Левка от 98 анкетирани 28 са изявили желание децата им да бъдат тествани, останалите 70 са отговорили с „Не“.

0 е процентът на родителите, които са съгласни на децата им да бъдат направени бързи антигенни тестове за КОВИД-19 в ОУ „Любен Каравелов“ в кв. Гарата на Свиленград. Там на въпросите са отговорили около 60 на сто от семействата на 130 ученици.

В община Любимец положението не е много по-различно. В СУ „Желязко Терпешев“ са анкетирани 401 от родителите на 500 ученика. 54 са казали „Да“ , 347 - „Не“ на тестването. „Някои дори са написали: „Не желаем детето ни да бъде атестирано, анкетирано, ваксинирано!“, казаха оттам.

В с. Малко градище родителите на всичките 60 деца са питани, всички до един са отговорили отрицателно. В НУ „Христо Ботев“ са анкетирани 125 майки или бащи, само 25 са с положителна нагласа за изследване на децата им, останалите 100 – против. В другото училище в Любимец – НУ „Захари Стоянов“, само 8 от всички 175 участвали в допитването са казали „Да“.

СМ

Б. р. Снимката е илюстративна