Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

Интересът към ваксинирането срещу коронавирус сред педагогическия и помощния персонал в училищата в двете общини – Свиленград и Любимец, е слаб, показа проучване на в. „Старият мост“.

Крайният срок за подаване на списъци с желаещите да се имунизират изтече на 8 януари т. г. „Много от колегите изчакват да видят как ще се развият нещата, други пък преболедуваха и вече имат създаден имунитет, макар и временен“, споделиха директори на учебни заведения. В най-голямото училище в Свиленград – СУ „Д-р Петър Берон“, са заявили желание да се ваксинират 12 души, само учители, от общо 90 работещи в школото. В Професионалната гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ заявки са направили 7 души – 6 от трийсетте учители и един от 16-те непедагогически персонал.

Само четирима педагози от общо 54-мата в ОУ „Иван Вазов“ са посочили, че искат да се имунизират срещу коронавирус, а нито един от обслужващия състав не е дал заявка. От училището в с. Левка пък нито един от преподавателите не е изявил желание да му бъде поставена ваксина. Там само един човек от помощния персонал е поискал да се подложи на процедурата.

Не по-различно е положението и в ОУ „Л. Каравелов“ в свиленградския квартал „Гарата“ От 18-членния състав 5 души, от които двама педагози, ще се имунизират. В НУ „Христо Попмарков“ от 7 учители двама искат да се имунизират, помощният персонал се въздържа.

И в Община Любимец работещите в училищата явно изчакват да се внесе повече яснота относно ваксинирането. Засега най-много в процентно съотношение са желаещите за имунизация в СУ „Ж. Терпешев“ - 11 учители от общо 37 и 3-ма от помощния персонал от общо 13.

Само двама души от 26-те работещи в НУ „Захари Стоянов“, четирима от 29 в „НУ „Христо Ботев“ и 9 от 13 в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Малко градище, са дали заявка за ваксиниране.

  20% от педагогическите специалисти и 11 на сто от непедагогическия персонал в Хасковска област вече са заявили желание, че искат да се ваксинират срещу COVID-19, съобщиха от Регионалното управление на образованието.

Както „Старият мост“ писа, сред първите вече ваксинирани в Свиленград са 55 медици от болничната и доболничната помощ.

СМ