07
Вт, Фев
23 Нови статии

Здравеопазване
Инструменти
Шрифт

 Общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19 свика днес кметът на общината арх. Анастас Карчев. Въз основа на заповед на министъра на здравеопазването и набелязаните мерки от щаба за своевременно противодействие на опасността от вирусна инфекция с COVID-19 кметът на Община Свиленград издаде заповед №319 от 09.03.2020 г.

В заповедта се казва: На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и проведено заседание на Общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19 нареждам на територията на Община Свиленград:

1. Да бъдат преустановени посещенията на културни и спортни мероприятия на закрито;

2. Спортните мероприятия, които не могат да бъдат отменени, да се провеждат без публика;

3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;

4. В социалните услуги, училищата, детските градини и ясли да се продължат необходимите действия за дезинфекция, спазване на санитарните филтри и ограничаване достъпа на външни лица;

5. Да бъде преустановена работата на Дневен център за деца с тежки множествени увреждания, Дневен център „Дълголетие”, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и пенсионерските клубове;

6. Да се извършва няколко пъти на ден дезинфекция в обществените сгради, търговските обекти, градския и междуселищен транспорт.

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуване на интернет страницата на Община Свиленград. Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ-Свиленград, кметове и кметски наместници на територията на Община Свиленград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител - за сведение.              

 На заседанието на Общински оперативен щаб за превенция на разпространението на COVID-19 стана ясно, че до момента в общината са предприети следните мерки – закупени са достатъчно дезинфекциращи препарати и се извършва периодична дезинфекция на детските градини и детските ясли; дезинфекция във всички обекти, където се извършват социални дейности; дезинфекция на болницата, Медицинския център, общинската администрация и в службите, които извършват административни услуги.          

    Основната препоръка на щаба е да се завиши хигиената – личната и обществената,  и да се прави дезинфекция поне три пъти на ден във всички обекти, обслужващи хора – търговски вериги, магазини, фирми, офиси, заведения, в автобусите на  градския и извънградския транспорт, автогара, жп гара.            

 Д-р Велина Мавродиева – главен инспектор към РЗИ – Хасково, информира, че за този вид вирус са ефикасни дезинфектанти на основата на спирт и на хлор, като например белина. Тези препарати са леснодостъпни и всяка фирма или домакинство може да си ги осигури.

             Управителят на МБАЛ – Свиленград, д-р Димитър Ермов съобщи, че болницата има готовност да приеме в случай на карантина 10 души. 26 медицински специалисти от екипа на МБАЛ дават денонощни дежурства на граничен пункт „Кап. Андреево”.          

    Особено внимание се обръща на възрастните хора. Превантивно Дневният център „Дълголетие” от утре няма да работи. Преустановява се събирането на групи от възрастни и хронично болни хора и в другите пенсионерски клубове.               Културните и спортни мероприятия от месечния календар на общината, предвидени в закрити помещения, се отменят. Това са  15-то издание и награждаване на лауреатите на поетичния конкурс „Жената – любима и майка”, театралната постановка в НЧ „Просвета 1870”, турнирът по шахмат за купа „Трети март”. Без публика ще се играят в Спортната зала хандбалните срещи от „А” републиканска група.