19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев участва в Стратегическия съвет по програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG България-Турция 2021-2027. Той бе поканен като представител на Националното сдружение на общините в Република България.

Срещата се проведе в град Одрин, Република Турция. Стратегическият съвет дава оценка на проектни концепции на партньори от двете съседни страни по първата покана на програмата за новият програмен период. 11 организации от България и 11 организации от Турция в обществено значими сфери сформират една част от оценителния процес на програмата.

В рамките на срещата в Одрин бе разгледана Специфична цел 1 на Териториалната стратегия на програмата: „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация”. Съветът оцени 36 проектни предложения подадени по първата покана на програмата. Предстои финалният етап на оценка на проектни концепции, а одобрените ще бъдат поканени да разработят и подадат пълни проектни предложения, които ще получат финансиране и ще се реализират в трансграничния регион.

Стратегическият съвет беше сформиран за новия програмен период на програмата във връзка с европейската политическа цел „Европа по-близо до гражданите”. Чрез нея ще се даде по-голяма възможност на гражданите на Европа да определят най-нужните и най-ефективните инвестиции за територията си, като по този начин ще се повиши резултатът от европейското финансиране на територията на Европейския съюз.