20
Чет, Юни
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Националният археологически музей в София обяви за експонат на месец юни впечатляващ бронзов бюст на Атина Палада. Бюстът е открит случайно на 6 декември 1945 г. край Свиленград на мястото, където е днешният квартал Канакли.

Статуетката представлява бюст на Атина, изникващ от цветна чашка, поставена върху висока кръгла поставка. Богинята на мъдростта, занаятите и военните стратегии е изобразена като млада, изпълнена с решителност жена. Главата ѝ е увенчана с детайлно изработен шлем с голямо заоблено кубе, завършващо с фигура на сфинкс и с двоен гребен. Косите на богинята са сплетени на кок на тила. Тялото ѝ е защитено от ризница, изработена от кожени плочки, украсена с изображение на змия и централна апликация на Горгона Медуза една от трите крилати жени чудовища, чийто поглед според гръцката митология превръщал всичко живо в камък. Дясното рамо на богинята е наметнато с плащ.

Статуетката е създадена през Ι в., поясняват археолозите. Заедно с нея в Свиленград са открити още три бронзови статуетки: на Аполон, бог на музиката, танците, поезията, медицината и пророчествата, на Тюхе, богиня на съдбата, щастието и благоденствието, и на Атина, равна по своята значимост със Зевс- главния сред 12-те олимпийски богове . Учените определят тези пластики като реквизит за домашно светилище.

Пръв за бронзовия бюст на Атина Палада пише големият български археолог проф. Иван Венедиков в „ Известия на Българския археологически институт “, том ΧV, 1946 г. Днес находката се съхранява във фондовете на Националния археологически музей.

СМ