17
Сря, Апр
28 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване процедура за директно предоставяне „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ с кандидат Агенция за социално подпомагане.

Чрез процедурата се цели уязвимите семейства да бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръста в цените за електроенергия и топлоенергия в резултат от военната агресия на Русия в Украйна. По този начин ще бъде оказана подкрепа на уязвимите домакинства за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия с цел превенция на риска от изпадане в бедност и социално изключване и намаляване на негативните ефекти.

Процедурата „Подкрепа за уязвими домакинства – SAFE“ се реализира с финансовата подкрепа на REACT-EU. Общият бюджет на мярката е 47 472 000 лева. Средствата ще бъдат разходвани за изплащане на добавки за уязвими домакинства в размер на 148,35 лв. за едно семейство.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван и в ИСУН2020.

Крайният срок за подаване на проектно предложение по процедурата е 17:00 ч. на 15 юни 2023 г.