21
Пет, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Българите са над 75% от населението в 184 общини у нас, сред които са и Свиленград и Любимец. Това показват данните според Преброяване’21, анализирани от Института за пазарна икономика(ИПИ).

Най-голямата етническа група в община Свиленград е 87,5 %, турците са 2,2 %, ромите -7,7 %. 2,3 % на сто от преброените са се определили като други етноси.

В община Любимец българите са 82,9 %, следват ромите с 14, 4 %, което е най-високият процент в Хасковска област. Турците - са 2,1 %, други етноси- 0,5 %.

Събираната веднъж на десетилетие информация за етническото самоопределение на населението е от особено значение за редица политики, включително тези, които се отнасят до интеграцията в образователната система и на пазара на труда, обясняват експертите.

В национален мащаб дяловете на отделните етнически групи обаче се основават не на цялото население според преброяването (6,52 милиона души), a на 6,1 милиона души, които са били обходени от преброители или попълнили анкети онлайн. Тъй като останалите 468 хиляди души са добавени въз основа на административни източници, за тях няма информация за етническата принадлежност. Това вреди на изчерпателността на данните за някои общини, особено в големите градове, отбелязват специалистите.

Прави впечатление, че делът на българите е отчетливо по-висок в общините в Западна България, посочва ИПИ.

Турците са най-компактно живеещата етническа група, като делът им над 50% е едва в 28 общини.

Ромският етнос е по-равномерно разпределен по територията на страната, най-многоброен е край Сливен и Лом.

В Хасковска област с най-висок процент българско население е Димитровград, а с най-нисък - Стамболово, където турците са 72,7 на сто, а в Тополовград – те са само 0,4. С най-малко роми - 3 на сто- е Ивайловград.

СМ