19
Нед, Май
24 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Към 7 септември 2021 г. населението на община Свиленград е било 20 764 души, а на Любимец – 8 940. В периода 2011-2021 г. в Свиленград то е намаляло с 9,7%. За Любимец спадът е 12,5%.

Такава е тенденцията във всички общини на област Хасково, чието население е 211 565, или 3.2% от населението на страната. Жените са 109 400 (51.7%), а мъжете 102 165 (48.3%), или на 1 000 жени се падат 934 мъже

Това показват данните от последното преброяване на на населението и жилищния фонд в България.

Населените места в област Хасково са 261, от които 10 градове и 251 села.

В градовете живеят 152 961 души, или 72.3%, а в селата – 58 604 души, или 27.7% от населението в областта.

Гъстотата на населението в област Хасково по общини варира от 6 души на кв. км. за община Маджарово до 110 души на кв. км. в община Хасково. В Свиленград тя е 29,7, а в Любимец -26.

Хората в трудоспособна възраст в община Свиленград са 59%, под трудоспособна - 15 %, над трудоспособна-26%. Подобно е съотношението и в община Любимец, сочат данните на Националния статистически институт. На всеки 100 души в Свиленград, на които предстои да напуснат работната сила, има 56 души, на които предстои да се включат в нея. За Любимец този коефициент е 65.

СМ