18
Вт, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Изложба, посветена на редки и защитени видове, природата и характерни пейзажи от Зеления пояс, е представена днес в сградата на Общинска администрация - Свиленград. Изложбата, наречена „Голямото завръщане“, е финалът на Арт пленер ,,Биоразнообразие и възстановяване на видове в района на Инициативата Европейски Зелен пояс“, който се проведе на територията на община Свиленград.

В периода 9-11 септември художници от Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори – ДАФНИ, създадоха своите творби в района на Център за природозащитни дейности на „Зелени Балкани” в село Левка и пределите на Защитена зона ,,Сакар“, част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 и попадащи в обхвата на Зеления пояс. Пленерът акцентира не само върху биоразнообразието, но и върху възстановяването на изчезнали видове като белошипа ветрушка, лешояди, ловен сокол и др.

Художествената изява е част от отбелязването на Деня на Зеления пояс 2022. Организира се от „Зелени Балкани” по проект ,,Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на Европейския съюз. Съорганизатори са ДАФНИ, Исторически Музей – Свиленград и Община Свиленград.

Изложбата бе открита от кмета на Свиленград арх. Анастас Карчев. Той отбеляза, че голяма част от територията на общината обхваща екологичната мрежа НАТУРА 2000 и районът се отличава с голямо биоразнообразие на растителни и животински видове, които да бъдат популяризирани. Кметът благодари на "Зелени Балкани" за многобройните съвместни инициативи с община Свиленград, насочени към опазване на природата.

Към същия проект по-рано днес в Свиленград се откри Балканска експертна работна среща за белошипата ветрушка. Тя събира над 30 участници от почти всички балкански страни – България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, както и гост лектори от Франция, Испания и Италия. Районът на Сакар е ключов за възстановяването на белошипата ветрушка у нас. Тук през 2014 година „Зелени Балкани” създадоха първата колония на вида след десетилетия, през които се считаше, че е изчезнал от пределите на България.

Изложбата ще остане във фоайето на Общинска администрация - Свиленград до края на месец септември.