17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В зала „Марица“ на Областна администрация-Хасково се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници“, водено от заместник областния управител на област Хасково Мартин Узунов.

На него бяха разгледани две точки от Дневния ред. Приемане на Областен регистър и картотека на военните паметници на област Хасково бе първа точка на заседанието.

Секретарят на Областната комисия Делчо Кунчев каза, че регистърът ще съдържа снимки и текстови материали за 190 паметници на територията на област Хасково. Те са позиционирани на територията на 106 населени места, поясни г-н Кунчев. Част от членовете на комисията направиха предложение да отпаднат някои от паметниците с мотива, че не отговаряли на определението за „военен паметник“ по Закона за военните паметници. Предложено бе други да бъдат включени, които не фигурирали в съдържанието.

Комисията реши да бъдат прегледани по-обстойно всички паметници, които ще фигурират в Областния регистър и картотека на военните паметници на област Хасково. Той ще бъде гласуван на следващо заседание.

Втора точка от Дневния ред е свързана с приемането на идейно-художествен проект за изграждане на военен паметник в с. Остър камък, община Харманли. Планира се такъв да бъде монтиран в обновения парк в селото. Той вече разполага с нова детска площадка, каза Йордан Малинов, който е председател на ОбС-Харманли. Изготвен е и идейно-художествен проект за изграждането на параклис в парка, допълни още г-н Малинов. Идейно-художественият проект за изграждането на военен паметник в с. Остър камък ще бъде гласуван също на следващото заседание.

Заместник областният управител на област Хасково Мартин Узунов предложи Областната комисия „Военни паметници“ да бъде свикана отново на 6.10.2022 г.