22
Чет, Фев
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Свиленград стана член на Мрежата В40 - Мрежа на балканските градове (В40 Balkan Cities Network). Организацията е създадена през ноември 2021 г. в Истанбул с участието на 25 общини от 11 държави, представляващи 55 млн. граждани.

Амбицията е да обхване поне 100 града от Балканите, които споделят обща визия за европейско бъдеще и подобряване на сътрудничеството между градовете от Балканския регион. От България в мрежата участват София, Бургас, Велико Търново, Пловдив, Димитровград и др.

С включването в мрежата кметът арх. Анастас Карчев декларира ангажимента на община Свиленград да се работи по заявените общи ценности за регионално сътрудничество и стабилност между градовете. Основен акцент се поставя върху зелената трансформация, иновациите и интелигентните градове, туризма, равноправното партньорство между градовете и приобщаване на местните общности. Дейностите на Мрежата B40 се осъществяват от работни групи по основополагащите теми и приоритети: Местни действия за климата; Местна демокрация и миграция; Интелигентни градове и дигитална трансформация; Местно икономическо сътрудничество.

Председателството на организацията е на ротационен принцип, а постоянният секретариат е в кметството на Истанбул. В края на август там се срещнаха представители на членуващите градове, сред които и младежи от Свиленград. Те участваха в 5-дневна младежка работна среща за опознаване и обсъждане на актуални теми като опазване на околната среда, климатични промени, устойчиво развитие, архитектура и зелено строителство в градовете и др. „При посрещането ни кметът на Истанбул отбеляза, че е важно да се насърчават и обучават будните млади хора, които след десетина години ще са тези активни граждани, на които ще се разчита да управляват развитието на обществото и да решават актуалните проблеми”, каза Венета Станкова, младши архитект в ОбА, която участва в работната група заедно с Костадин Костадинов, експерт проекти в ОбА, Полина Иванова - учител, и ученичката Христиана Ставрева.