17
Пон, Юни
25 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

  Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация посети Свиленград във връзка с проекта за учредяване на филиал на Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), съобщиха от Общинската администрация.

Ректорът на УниБИТ проф. Ирена Петева, както и проф. Иван Гарванов, координатор на университета по меморандума за сътрудничество с общината, също бяха част от делегацията. Агенцията е започнала процедура по Закона за висшето образование за разкриване на филиал на университета със специалности от три професионални направления: информатика и компютърни науки, национална сигурност и обществени комуникации и информационни науки.

Ръководството на УниБИТ и експертната група бяха посрещнати от заместник-кмета на Свиленград Мария Костадинова и председателя на Общинския съвет Георги Еленков. Координаторите по меморандума от страна на общината – Снежана Янева, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, и инж. Иванка Димитрова, директор на Дирекция „Общинска собственост и екология”, представиха на оценяващата група базата, която могат да ползват бъдещите студенти – начално училище „Христо Попмарков”, читалище „Просвета - 1870”, Общинската библиотека и многофункционалната спортна зала.

В Общинската администрация се проведе среща с представители на заинтересованите страни от Свиленград – директори и заместник-директори на училища, преподаватели по информатика и техни ученици, представители на Гранична полиция, Районно управление на полицията, фирми от сферата на информационните технологии и охранителния сектор. Всички изразиха положителни очаквания от разкриването на филиал на УниБИТ в Свиленград.

Заместник-кметът Мария Костадинова увери гостите, че добрите намерения за създаване в Свиленград на научна общност ще бъдат напълно подкрепени с ресурсите, които може да предостави общината. Тя изтъкна, че за малък град като Свиленград е голямо предимство да се създаде филиал на висше учебно заведение, за да се привличат млади хора. Научният потенциал ще доведе до използване на целия ресурс, създаден от общината - библиотечен фонд, спортни съоръжения, образователна инфраструктура и др., и ще повиши стандарта на живот в района.

Председателят на Общинския съвет Георги Еленков мотивира идеята на общината за разкриване на филиал на УниБИТ с граничното разположение на Свиленград и интереса, който биха предизвикали магистърските програми по национална сигурност сред служителите във всички служби за граничен контрол. Според него развлекателният бизнес в града също ще потърси кадри, обучени в компютърни технологии и охрана и сигурност.

Инж. Иванка Димитрова, директор „Общинска собственост и екология”, допълни мотивите на общината с необходимостта да се инвестира в човешкия фактор. Липсата на кадри е пречка за големите инвеститори, проявяващи интерес към общината. Бързо развиващите се информационни технологии водят до нови високотехнологични бизнес модели като малки бизнес паркове и индустриални зони. Освен повишаване на икономическия потенциал на града, ще се повиши и нивото на образование в местните средни училища в резултат на партньорството им с университета.

Ректорът на УниБИТ проф. Ирена Петева заяви, че с колегите й са прегърнали идеята за филиал в Свиленград и работят по нейното изпълнение.

Ръководителят на експертната група проф. д-р Христо Христов обяви, че са с много добри впечатления от наличната база и условия в града и предстои да изготвят доклад до Агенцията за оценка и акредитиране.