14
Нед, Апр
14 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Одобрено е изграждането на първите две социални жилища в Свиленград. На последната си сесия Общинският съвет даде разрешение за право на строеж на две семейства, които ще си построят собствени жилища на предоставен от общината урегулиран имот на ул. "Граничар".

Освен че предостави терена, общината също така подготви инвестиционните проекти и издаде разрешения за строеж. Жилищата ще са на два етажа и ще разполагат с дневна, кухненски бокс, санитарен възел и помощно помещение на първия етаж, а на втория етаж две спални, гардеробно, санитарно помещение и балкон. Всяко жилище е с разгъната застроена площ от 122 кв.м. То трябва да бъде построено до 5 години.

Общо осем еднофамилни жилища бяха определени за строителство по новия модел с облекчени условия и учредяване право на строеж без търг или конкурс. Избраните кандидати участваха в процедура за подбор според критериите в Наредба №7 на Общински съвет – Свиленград за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд.

За да се даде възможност на повече желаещи да участват, до края на 2022 г. община Свиленград ще подготви втора процедура за подбор на кандидати за изграждане на останалите шест жилища при същите облекчени условия. В нея отново ще могат да участват картотекирани като нуждаещи се от жилище семейства. За провеждане на втората процедура ще се наложи промяна на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищен фонд. Сложната икономическа обстановка в страната и промяната в цени, доходи, наемни пазарни цени на жилища и други също налага прецизиране на критериите за участие. Ще бъдат променени някои от условията по отношение на размер на притежавано движимо имущество, доходи на кандидатите и други.

Целта е с тези промени да дадем по-голяма възможност за картотекиране на повече хора, които се нуждаят от жилище, заяви кметът на общината арх. Анастас Карчев. Задължително ще остане условието кандидатите да не притежават жилищен имот или да не са прехвърляли такъв последните десет години, както и доходите им да не са достатъчни да покриват наемните цени на свободния пазар или да придобият жилище.