Общество
Инструменти
Шрифт

В Студена, Мустрак, Мезек, Момково, Капитан Андреево, Димитровче и други села в община Свиленград се провеждат срещи с горски и земеделски стопани. Целта е те да бъдат информирани за необходимостта и възможностите за опазване на така наречените биотопни дървета, които осигуряват местообитание за други живи организми.

Специално изготвена за целта мултимедийна презентация представя важността на дървета-ветерани за запазване на генетичното и видово разнообразие.

Дървета с хралупа осигуряват убежище и хранителна база за голяма група горски обитатели. Кълвачите имат изключително важна роля, тъй като създават хралупи, обясняват експертите. Покритите с мъхове, лишеи и гъби стари дървета стават местообитание на насекоми. Пукнатини, цепнатини и пространства зад дървесната кора често са използвани за храна и гнездене. Дървета с пречупен или разклонен връх, чадъровидна корона или големи клони дават възможност на орли, ястреби, щъркели и други да правят гнездата си . Семена и плодове служат за храна на диви животни.

Срещите се организират по инициатива на Сдружение „Асоциация наука за природата“, което е планирало да маркира биотопните дървета в общината.

СМ