24
Сря, Юли
35 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Приемът на документи за записване в първи клас в училищата в Свиленград стартира на 16 май и ще продължи до 31 май.

Заявления се подават от 13:00 до 17:00 ч. в съответното избрано учебно заведение. Документите, които се изискват, са: заявление по образец на училището (б. ред.: предоставя се на място или може да бъде изтеглено от сайта на школото); копие от акта за раждане на детето и оригинал за сверяване, лична карта на родителя (оригинал и копие) и/ или документ от служба ГРАО за постоянен/ настоящия адрес на детето за прием; документите (ако има такива), доказващи наличие на обстоятелства за ползване на допълнителен брой точки при кандидатстване, съгласно Система за прием на ученици в първи клас в училищата на територията на община Свиленград, утвърдена със заповед на кмета на община Свиленград.

Списъците с класираните ученици ще бъдат оповестени на 2 юни. Записването на първолаците ще става от 3 до 10 юни.

Снимка: Архив, 'Старият мост"

СМ