Общество
Инструменти
Шрифт

Студенти от специалностите зооинжинерство на Аграрния университет в Пловдив и ветеринарна медицина на Тракийския университет в Стара Загора посетиха дома на дивите белошипи ветрушки край село Левка.

Тяхната визита бе в рамките на инициативата „Академия природа“ на Сдружение Зелени Балкани.

Студентите разгледаха Центъра за природозащитни дейности и се запознаха с успешната работа на Зелени Балкани за завръщане на белошипата ветрушка. Екипът ветеринарни лекари на Спасителния център на Зелени Балкани демонстрира пред тях практически дейности по грижите за селскостопански животни – коне, кози, овце.

Част от студентите от Аграрния университет са стажанти в Зелени Балкани по инициативата "Студентски практики" на просветното министерство, финансирана от програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

Снимки: Сдружение Зелени Балкани