21
Нед, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На 17.03.2022 г. се проведоха заключителна пресконференция и церемония за официално откриване на обектите по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград, кв. „Изгрев”.

На официалната церемония присъстваха кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев, жители на квартал „Изгрев”, общински служители, представители на фирмите изпълнители по проекта и медии. Лентата на обновените сгради прерязаха кметът арх. Карчев и ръководителят на проекта Светлана Динкова - Маргаритова.

Пред присъстващите на церемонията Светлана Динкова представи изпълнените дейности и постигнатите резултати. Тя заяви, че въведените енергоефективни мерки в трите модернизирани многофамилни жилищни сгради - блок 1, 2 и 6 в кв. „Изгрев”, осигуряват на 135 домакинства преминаване в по-горен клас на енергопотребление “В“. Това пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия на тези домакинства. Същевременно ще се намалят и годишните емисии на парникови газове с 729,80 тона CО2.

Община Свиленград е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Свиленград е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Община Свиленград е бенефициент по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0006-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на договора за БФП е 1 499 979, 42 лв., от които финансиране от ЕС в размер на 1 274 982, 51 лв. и национално финансиране - 224 996, 91 лв.