Общество
Инструменти
Шрифт

Северната брегова ивица на река Арда в района на защитената местност Черната скала е вече забранена за риболов с всякакви риболовни уреди и средства. Това гласи заповед на Министерсвото на земеделието, храните и горите. Обявеният забранителен режим се отнася за периода 2022-2024 г.

Според Закона за рибарството и аквакултурите на всеки 3 години министърът на земеделието издава заповед за забрана на риболова във водоеми, реки или участъци от тях, за които е наложително възстановяване на рибната популация. В документа влизат и участъци, които попадат в защитени територии или имат по-специален статут. "Черната скала" е най-голямата защитена местност в община Маджарово. Тя обхваща обширни територии от северния бряг на река Арда в землищата на селата Тополово, Горни Главанак и Горно поле. Защитената местност е обявена през 2001 г. с цел за опазването на редки и застрашени растителни и животински видове.

СМ