23
Вт, Юли
40 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Кметицата Цонка Димитрова представя в ОбС документ с невярно съдържание. Местни депутати я обвиняват в конфликт на интереси

Истински скандал избухна на заседанието на местния парламент в четвъртък. Повод за острия спор в пленарната зала стана въпросът за предоставяне на общински имот без търг или конкурс в землището на уникалното селище Мезек. Теренът от 143 дка е поискан от едноличното дружество „Мезек Биоенерджи“ с управител Костадин Димитров, съпруг на кметицата на селото Цонка Димитрова /Черменлиева/, за изграждане на фотоволтаичен парк с мощност от около 5 мегавата. Земята е с начин на трайно ползване „пасище, мера“, пета категория.

Предложението да бъде изработен подробен устройствен план на имота, да се изготви оценка и да се учреди право на строеж в част от терена е на кмета на общината инж. Георги Манолов. Докладната записка на градоначалника е подкрепена от две постоянни комисии към ОбС – по земеделие и гори и по териториално-селищно устройство. Към нея е прикрепена друга докладна - от кметицата на Мезек, в която тя оповестява, че във връзка с инвестиционното намерение на Костадин Димитров е проведено общо събрание, на което „се взе решение горецитираният имот от общинска публична собственост да бъде преобразуван в общинска частна такава“. Селската управничка прилага протокол от общото събрание и списък, съдържащ трите имена, ЕГН, адрес и подпис на подкрепилите решението. Сбирката, според протокола, се провела на 9 октомври. На нея присъствали „58 имащи право на глас от общо 199 гласоподаватели. Избрана била и тричленна комисия с председател и протоколист и било решено гласуването да стане явно. В своите изказвания жители на Мезек изтъкнали, пише в протокола, че хората в селото отглеждат все по-малко животни за собствени нужди, а земеделската кооперация е в ликвидация. Те се аргументирали с потресаващия факт, че бройката на кравите в селото е само 1 /една/. Освен това с всяка изминала година намалявали както овцете, така и козите, така че необходимостта от пасища отпадала. Убедени от тези  изказвания, 46 души от присъстващите подкрепили инициативата 143 – те декара да станат частна общинска собственост и се подписали, става ясно от документа. На първо място в списъка фигурира името на Цонка Димитрова. Така, водени от своята избраница, мезечани взели решение да се разпоредят с общинския имот.

Че нещата не стоят баш така, стана ясно на заседанието на общинския съвет. Още при обсъждането на дневния ред бе обявено, че в местния парламент е внесена молба – възражение от хора от селото. В пленарната зала присъстваха и мезечани, на които бе дадена думата. Веселин Златанов заяви, че подписката е пълен фалш. В нея като присъстващ на събранието и подкрепил изграждането на соларен парк фигурирал човек, който от 13 години е неподвижен инвалид. Изказа се и Надежда Георгиева, която пък отсече, че в този протокол вярна е само датата. Тя заяви, че няма нищо против инвестицията, но „нека да е законно и нека не се лъжем“.

Гореща подкрепа за инвестиционните намерения на „Мезек Биоенерджи“ оказа съветничката от НДСВ Красимира Делибозова, която изтъкна, че това е полезно за селото, а протоколът от общото събрание не бил необходим. Тя бе подкрепена и от Никола Динков /БСП/. В края на дебатите думата взе и неговият съпартиец и жител на Мезек Христо Щерев. Той посочи, че според стратегията на община Свиленград селото е определено за развитие на културно-исторически туризъм и запита как ще се впише фотоволтаичният парк в това. Освен това, той посочи, че на практика със своите действия за подкрепа на инвестиционните намерения на съпруга си кметицата влиза в конфликт на интереси. Щерев изтъкна и това, че в ОбС има внесена молба-възражение от 19 жители на Мезек, която обаче не е приложена към докладната записка на инж. Манолов. В тази молба, по думите на общинския съветник, има 7 – 8 души, които фигурират и в протокола, представен от кметицата, което показвало, че той не е изготвен по реда си. Той обърна изрично внимание на кмета на общината Георги Манолов, че  Цонка Черменлиева е внесла за разглеждане документ с невярно съдържание.

Общинските съветници не пожелаха да изслушат обясненията на селската управничка, понеже се намира в конфликт на интереси. В крайна сметка при гласуването само четирима народни избраници подкрепиха предложението да се изработи подробен устройствен план на 143 дка пасища и мери, които да се предоставят без търг или конкурс на едноличното дружество „Мезек Биоенерджи“ с управител Костадин Димитров. „За“ гласуваха Красимира Делибозова от НДСВ, нейният съпартиец и бивш зам.-кмет на Свиленград Николай Димитров Колев, Атанас Тенев от „Коалиция за Свиленград“ и Никола Динков от БСП. „Против“ или „въздържал се“ бяха всички останали 15 общински съветници, присъствали на заседанието. Някои от тях споделиха в кулоарите на ОбС, че кметицата на Мезек им се е обаждала по телефона и ги увещавала да подкрепят изграждането на соларните инсталации.

СМ