Общество
Инструменти
Шрифт

Навършиха се 50 г. от кончината на Станко Хаджимитев Разбойников/1884 -1971/, потомък на големия род Разбойникови, взели дейно участие в църковните борби за независимост, в борбата срещу османското владичество, а по-късно и в Илинденско-Преображенското въстание.

Днес личният му архив се съхранява в Централния държавен архив в София. Документите постъпват през 2003 г. като дарение от неговия син Митко Станков Разбойников. Те обхващат периода 1904 – 1987 г.

Историческият музей в Свиленград вече притежава копия на архивите на видния свиленградчанин. Предстои подготовка на дигитална изложба за живота и негово многостранно дело. Чрез нея интересуващите се ще научат за нови страници от историята на града и за рода Разбойников, дал поколения достойни следовници на своите славни деди.

Роден в Свиленград, Станко Хаджимитев Разбойников завършва Одринската мъжка педагогическа гимназия „Д-р Петър Берон“, Педагогическия институт в Пловдив (1911-1912). Работи като учител в с. Чобанкьой, Дедеагачко (1903-1905), директор е на прогимназия в с. Малево, Хасковско (1910-1911) и в Свиленград (1919-1930). Работил е също като инспектор в кооперативно застрахователно дружество “Учителска каса”, популярна банка “Сердика”, Търговска кооперативна банка – София (1930), Българска земеделска и коопиративна банка. Участник в Балканската и Първата световна войни. Член на Тракийската организация и на Македоно-одринското опълченско дружество, член на БРСДП.

Сред документите са автобиография и автобиографични бележки от Станко Разбойников, спомени, озаглавени “Моето учениченичество”, “Моят живот”, “Моята дейност в Беломорска Тракия и Македония под турско робство от 1907 до 1913 г. вкл.“ . Приложени са биография, публикувана в Бюлетина на Съюза на тракийските културно-просветни дружества, свидетелство за кръщение, зрелостно свидетелство (1907), свидетелство за завършен физико-математически отдел на Педагогическия институт в Пловдив. Съхранено е писмо от Щаба на Македоно-одринското опълчение за награждаването му с медал, отчети, доклади и изложения за работата на настоятелството на Свиленградското околийско учителско дружество (1919 -1923), на Свиленградската смесена прогимназия за учебната 1918/1919 година. Архивът пази и съобщения от Министерството на народното просвещение за избирането на Станко Разбойников за член на Висшия учебен съвет в София.

Официално писмо свидетелства за определянето на Станко Разбойников за представител на Тракийската организация в комитета “Грижи за бежанците и преселниците”. Запазени са още изложение до Националния комитет на българските кооперации за проблемите на кооперативното дело в България, статии за освободителното движение на българите в Турция, за Закона за народната просвета. Архивният фонд се допълва от снимки на Станко Разбойников със съученици от Одринската българска гимназия “Д-р Петър Берон” (1905), с членове на кооперативно-потребителско дружество “Съгласие” – Свиленград (1926) и и други фотографии на видния просветен деец и общественик.

Предстоящата документална изложба ще бъде дигитална, тъй като Историческият музей засега не разполага с изложбена зала. Общината е започнала изграждането в двора на музея на нова едноетажна сграда, масивна конструкция. В съвременната изложбена зала, обзаведена с модерни витрини и LED осветителни тела ще бъдат показвани ценности от културно- историческото наследство на Свиленград и региона. Тя ще бъде място и за гостуващи експозиции. Средствата за залата са осигурени по европейска програма.

Златка Михайлова

На снимката: Одринската маъжка гимназия