22
Чет, Фев
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

С постановление на Министерския съвет община Свиленград получава 9 290 лв. за финансово осигуряване на националната програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

За община Любимец сумата е 1910 лв. Средствата се насочват към внедряване на образователни електронни ресурси, софтуер за професионално обучение и електронен дневник и други съпътстващи дейностир част от образователния процес.

За Любимец са определени и 4 314 лв. , с които допълнително се финансират общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

14 859 лв. за Свиленград и 5 441 лв. за Любимец са предназначени за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

СМ