Общество
Инструменти
Шрифт

Министерският съвет отпусна над 6 млн лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директори на общински детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа в страната.

За община Свиленград са определени 19 408 лв , 8 250 лв от които са за детски градини.

За община Любимец сумите са съответно 8 878 лв и 1 650 лв.

Допълнителните възнаграждения се определят на базата на получените точки при оценяване на постигнатите резултати в планирането и организацията на образователния процес, реализирането на план-приема, въвеждането на иновативни практики в обучението, провеждането на занимания по интереси. Бонус носят също получените награди, доброто взаимодействие със социалните партньори.

За финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, Свиленград получава от бюджета на просветното министерство 27 873 лв, а за възстановяване на транспортни разходи или на разходи за наем на педагогически специалисти - 9 508 лв. Общата сума по двете направления за община Любимец е 8 282 лв.

СМ