18
Чет, Юли
34 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Списък със 108 длъжници на общината бе изнесен на табло във фоайето на ОбА. Задълженията на обща стойност около 12 000 лв. са на фирми и частни лица по договори за наем на ползваните от тях помещения и терени за офиси, търговска дейност и др. Сред длъжниците е „Мобилтел“ ЕАД. Дружеството не е платило три наема на обща стойност 169,77 лв. В списъка фигурира СД „Векос-Тодоров и Сие“, която трябва да внесе в общинската хазна 343,63 лв. за седем наема на офис и още 153 лв. за помещение за търговска дейност. „ТИТ“ ЕООД дължи 225 лв. за ползван терен за гараж, а „Найденов и Сие“ - 235 лв. за терен за сглобяема конструкция.

Според списъка Светлана Дундарова има да плаща 108 лв. за помещение за аптека. Иван П. Иванов не е внесъл два наема за склад на стойност 146 лв.

Сред длъжниците фигурират и имената на около 90 наематели на терени за гаражи. Техните задължения варират от 20 до 60 лв. На общината не са се издължили трима свиленградчани, които ползват под наем язовири, както и четирима, настанени в общински жилища.

Демир Сарафов, който има ферма за отглеждане на коне в Студена, има да плаща 20 000 лв. Неговото име не е в списъка, тъй като задължението му не е по договр за наем, а от такси за ползване на общински пасища.

След изнасянето на списъка някои от фигуриращите в него фирми и частни лица си погасиха задълженията, уточни пресаташето на кметството Калина Райкова.

Срокът за плащане на наемите е 30 октомври 2009 г.

СМ