18
Чет, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Агенцията за социално подпомагане стартира кампания за предоставяне на еднократната финансова подкрепа за отопление от 300 лв. на хора и семейства от уязвими групи за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка.

Новата помощ беше въведена от служебното правителство на 4 ноември. Право да я получат имат хората и семействата, които са получили отказ за отпускане на целева помощ за предстоящия зимен сезон поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лв. или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни, която обаче е активна към 1 ноември.

Тези хора не е необходимо да подават отново заявления в дирекциите „Социално подпомагане“, за да получат помощта. Тя ще им бъде предоставена по облекчена процедура и максимално бързо след служебна проверка на данните.

На тази подкрепа могат да разчитат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали своите документи в определения срок за подаване на заявления , който изтече на 31 октомври 2021 г. Те трябва да подадат заявление-декларация в дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до 23 ноември, в което да декларират дохода си за 6 последователни месеца в периода 1 април - 30 септември 2021 година.

Помощта ще бъде изплатена еднократно през декември 2021 г., съобразно избрания от хората начин – по лична банкова сметка или чрез „Български пощи“ ЕАД. В случай, че някой няма възможност да получи лично помощта си в пощенския клон, това може да направи негов роднина/близък с нотариално заверено пълномощно.

СМ