25
Съб, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Високата заболеваемост в общината е причина за редуването на паралелките в училище

50 процента от учениците във всички свиленградски училища преминават на онлайн обучение от 28-ми октомври.

Те ще останат по домовете си една седмица, след което ще разменят местата си с другата половина. Причината за въведената мярка от е надхвърлената 14 -дневна заболеваемост на населението в общината от 500 на 100 000 души – 529,45.

В момента под карантина има поставени 21 деца от една паралелка в ОУ „Иван Вазов“ и 54 ученици от два класа в ПГССИ „Христо Ботев“. В СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец под карантина са 4 паралелки с 83 деца.

В община Любимец обаче няма въведено онлайн обучение засега.

Общо 2054 са учениците, които се обучават от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в училищата на територията на област Хасково. Паралелките в ОРЕС са 85. На ротационен принцип са учениците в Природо-математическата гимназия в Хасково, като в момента в ОРЕС там са 12 паралелки. Също на ротационен принцип са учениците от 9-те училища в община Харманли, където 14-дневната заболяемост още миналата седмица премина 500 на 100 000 население. В СУ „Стефан Караджа“- Хасково всички 9 паралелки /204 деца/ се обучават онлайн.

36 са децата, които са в ОРЕС по чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 на Закона за предучилищното и училищното образование. Това са ученици, обучаващи се от вкъщи по здравословни причини, удостоверени с медицински документ и касаещи собственото или здравето на лица, с които живеят на един адрес, както и по избор на ученика или родителя след разрешение на началника на регионалното управление на образованието. Обучението може да бъде за срок до 30 дни или до края на обявената. извънредна епидемична обстановка.