21
Вт, Май
22 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 

Тревожно е, че все повече стават водачите, които управляват автомобили след употреба на наркотични вещества

Мария Кирилова е заместник – районен прокурор на Районна прокуратура – Хасково от януари 2021 г. Тя  има 22 години юридически стаж.  Работила е като следовател, а от 2006 г. е прокурор. До началото на тази година изпълняваше длъжността районен прокурор на Районна прокуратура – Свиленград, която беше  преструктурирана  в Териториално отделение. Мария Кирилова е и говорител на Районна прокуратура – Хасково. 

- Г-жо Кирилова, наскоро Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби, свързани с  конфискуването на превозни средства, чрез които са извършени различни престъпления като контрабанда, каналджийство и др., ако се докаже, че собственикът им не е замесен. Тъй като сме граничен район, голям е броят на такива престъпления тук. Как бихте коментирали постановеното решение на Конституционния съд и възможно ли е то да доведе до ръст на престъпните деяния чрез използването на превозни средства?

  - Решението на  Конституционния съд касае прилагането на разпоредбите на чл.234г, ал.3, чл.242, ал.8, чл. 280, ал.4 и чл. 281, ал.3 от Наказателния кодекс. По конкретно  частта, в  която се изисква отнемане собственост на вещи, принадлежащи на трети лица т.е. чужди на наказателното производство.  Например гражданин пътува с автомобила на свой познат, който доброволно му го е дал за ползване и преминава през граничния пункт. При граничната проверка се оказва, че в моторното превозно средство има укрито лице. Образува се досъдебно производство, делото се внася за разглеждане в съда, а обвиняем е водачът на автомобила. До излизане на решението на Конституционни съд, законът предвиждаше отнемане в полза на държавата на превозното средство, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно от собственика, а след него, само ако е на извършителя на деянието.  Не мисля, че обявяването на тази разпоредба за противоконституционна ще доведе до ръст на престъпните деяния.  Да не забравяме, че наказанията за престъпленията по чл. 280  и чл. 281 от НК се тежки по смисъла на закона, като освен лишаване от свобода се предвиждат и солидни глоби.

- Колко са отнетите в полза на държавата превозни средства по искане на районната прокуратура през тази година?

- До края на месец септември  2021 г.  в  Районна прокуратура – Хасково – Териториално отделение  - Свиленград са отнети в полза на държавата общо 20 автомобила, като средство за извършване на престъпленията - незаконно превеждане през границата на страната и за подпомагане на чужди граждани да пребивават и преминават през страната. В тази бройка са включени и моторните превозни  средства, които са били собственост и на извършителите на деянието.

  - Като стана въпрос за контрабанда, напоследък доста зачестиха случаите на незаконно пренасяне през границата на големи суми валута. Най-често движението на нелегалните парични знаци е от Западна Европа към Турция и Близкия изток, като обикновено митничарите ги намират скрити в тежкотоварни камиони. По колко такива случаи от началото на годината досега сте образували наказателни производства и колко са с постановени присъди?

- Да, през тази година има значителен ръст на образуваните досъдебни производства за недеклариране  пред митническите органи писмено на пренасяна валута през границата, външна за Европейския съюз.  За нашия район е през ГКПП – Капитан Андреево. За първите девет месеца на годината са образувани общо 15 досъдебни производства, а българската равностойност на откритата недекларирана валута е за над 8 000 000 лева. За сравнение през 2020 г. няма образувани дела за това престъпление, а през 2019 г. са били само 6. През тази година 14 досъдебни производства  са приключили с осъдителни присъди, а едно е изпратено по компетентност на Окръжна прокуратура - Хасково. Повечето от тях са внесени в съда като бързи производства.

- Къде най-често се укрива валутата и само евро ли се пренася?

- Обикновено митническите служители, при извършването на щателна проверка, откриват валутата във фабрични кухини в кабините на товарните автомобили, които са с чужда регистрация. Имало e случаи, когато парите са били укрити в кухини под арматурното табло, в камерата на мини хладилник, зад корите в кабината, във въздуховоди и др. Посоката на движение в почти  всички случаи е от държави в Западна Европа към Турция. Най-чести са опитите да се пренесе недекларирано евро и долари, както и британски лири и др.  Последният ни случай е от 16 октомври, при който служители от Териториална дирекция „Митница Бургас“  намериха укрити и недекларирани 1 000 000 новрежки крони. Тук е мястото да отбележа, че ръстът на образуваните наказателни производства за това престъпление се дължи на ефективната работа на митническите служители, както и на доброто взаимодействие между прокуратурата и разследващите митнически инспектори.

- А има ли обратен път на пренасяне на пари от Турция към Западна Европа?

- Тази  година нямаме такива досъдебни производства.

- Къде в крайна сметка отиват тези пари?

- Всичко това е обект на задълбочено разследване от компетентните органи. 

- Освен нелегално пренасяне на валута, чести са и престъпленията, свързани  с благородни метали, наркотични вещества, както и стоковата контрабанда...

- За досъдебните производства образувани за контрабанда  компетентна по тях да се произнася е Окръжна прокуратура – Хасково.

- В момента  нелегалното преминаване на хора  през границата се превръща в основен проблем.  Как прокуратурата се справя с мигрантския натиск и ако той се засили, какви мерки са необходимо да се вземат?

- Заради характерното географско разположение на района нелегалното преминаване през границата продължава да бъде едно от структуроопределящите престъпления. Борбата с тези  деяния е от съществено значение, както за живущите в този район, така и за защита на националните интереси. Прокурорите от Районна прокуратура-Хасково са достатъчно квалифицирани и няма да имат проблем в работата си по тези дела при  един евентуален миграционен натиск.

- Друга тенденция напоследък са зачестилите случаи на засети с канабис ниви в района. Какви са данните за тези престъпления в Районна прокуратура - Хасково през деветмесечието и  колко от обвиняемите са получили присъди?

- За първите девет месеца на 2021 г. в Районна прокуратура - Хасково има образувани общо 12 наказателни производства за засяване и оглеждане на растения от рода на конопа в нарушение на установените правила в закона. Шест от тях са внесени в съда. Обикновено растенията се отглеждат в изоставени дворове, в ниви в по-запустели и трудно достъпни местности, като за тях се полагат специални грижи. В тази цифра са включени делата образувани в РП-Хасково и Териториалните отделения в Харманли, Свиленград, Ивайловград и Димитровград.

- Тревожно за обществото ни е нарастващият брой на водачи на автомобили, които шофират след употреба на наркотични вещества. Те стават все повече въпреки засилените полицейски мерки по пътищата. Така ли е?

- Да. Това е тревожна тенденция, която се засилва през последните години. До момента в Районна прокуратура – Хасково за управляване на моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техните аналози са образувани общо 79 дела, от които 70 са внесени в съда.  Смятам, че повече трябва да се набляга на превенцията спрямо този вид деяния, за да бъдат ограничени. Наказанията не са малки, като примерно при повторно извършване на такова престъпления законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1500 лева. Моят призив към шофьорите е да не се качват на автомобил в никакъв случай след употреба на алкохол или наркотични вещества. Не го правете! Помислете за вас, за семействата си, за децата и близките си.

- Ако трябва накратко да обобщите дейността на Районната прокуратура - Хасково, какво бихте посочили?

- Ние имаме създадена добра организация на работа, благодарение на която се постига баланс на натовареност на магистратите. Знаете, че в началото на 2021 г. заработиха Териториалните отделения в Харманли, Свиленград, Ивайловград и Димитровград. След тази структурната промяна всички магистрати и съдебни служители продължават да работят със същата всеотдайност и отговорност. Мога да спомена, че за първите девет месеца на година в съда са внесени 1016 прокурорски акта на Районна прокуратура – Хасково, като са осъдени 1051 лица .

  - И по-конкретно, след като РП- Свиленград стана Териториално отделение какви длъжностни и кадрови промени се извършиха тук?

- Те не са много. Тук вече няма районен прокурор, административен секретар и счетоводство, но всичко е както преди. Гражданите се убедиха, че за почти една година достъпът до правосъдие не беше затруднен по никакъв начин. Те навреме и в срок получават отговорите по свои жалби и сигнали. Прокурорите, които работят тук са в същия състав, като решават досъдебните производства в съответните срокове и се явяват по делата в Районен съд – Свиленград.

- И накрая един въпрос, по който се води разгорещен дебат в страната. Трябва ли според Вас Специализираната прокуратура и Специализираният съд да бъдат закрити?

- Не. Те трябва да продължат да работят така, както досега. 

Интервюто взе: Николай Колев