21
Пет, Юни
20 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

В контекста на противодействие на незаконната миграция и повишаване на сигурността в условията на пандемия МВР предприема допълнителни мерки. Част от тях са свързани с увеличаване на капацитета на центровете от затворен тип за настаняване на чужденци.

За целта на територията на страната ще започне транспортирането на допълнителни жилищни контейнери, които да бъдат разположени в стопанисваните от МВР инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение.

Контейнерите ще бъдат разположени на вече обособени площадки в центровете за чужденци на Дирекция „Миграция“ от затворен тип в гр. Любимец и гр. Елхово.

Въпреки че капацитетът на центровете не е запълнен, основната цел е да се осигури по-голяма площ и безопасност съгласно противоепидемичните норми както за настанените, така и за персонала.