17
Сря, Апр
26 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери  в общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г.

За Свиленград са определени 388 033 лв. От тях 58 205 лв. са за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии и по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Община Любимец е с одобрен трансфер от 252 551 .лв,, от които 37 883 лв. за пътнически превози.

С постановление от 15 октомври т. г. на Свиленград са отпуснати оше 310 291 лв. за изграждане на Детска градина „Снежанка“. Сумата е по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.

СМ