19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

20 работни места по програма „Старт в кариерата“ обяви Бюрото по труда в Свиленград.

От 4 октомври 2021 г., дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

За да участват в програма, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също така младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Двадесетте работни места, обявени от Бюрото по труда в Свиленград, включват: 13 позиции в Агенция „Митници“, 2 – в Главна дирекция „Пожарна и аварийна безопасност“, 2 – в Агенцията по заетостта, 2 – в Областната дирекция на МВР – Хасково, 1 – в Областна дирекция „Земеделие“. Местоработата е в териториалните подразделения на тези служби в Свиленград и Капитан Андреево.

Младежите ще бъдат наети за период от 12 месеца, като основното им трудово възнаграждение е в размер на 800 лв.

Срокът за подаване на документи в Бюрото по труда – Свиленград, е 29 октомври 2021 г.

СМ