14
Нед, Юли
18 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет /ВСС/ откри процедури за избор на административни ръководители в окръжни и районни съдилища.

В списъка е включен и Районният съд в Свиленград поради изтичане на мандата на председателя му Живка Петрова. Тя бе назначена на този пост след проведен конкурс през 2016 г.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник кандидатите могат да подават документи в администрацията на Висшия съдебен съвет, като приемът може да се осъществи и по пощата.

Решението ще бъде публикувано в Държавен вестник и на Интернет сайта на ВСС, съобщават оттам.

СМ