24
Сря, Юли
37 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

3 тона суровина е била събрана преди 10 години

 

Реализацията на проект за възстановяване и опазване на находището на блатно кокиче в местността „Лозенски път“, което в момента е в много лошо състояние, започва общината. Стойността му е 527 784 лв., като 85 % от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие по приоритетна ос 3 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, а останалите са от държавния бюджет.

На предстоящото си заседание в четвъртък общинските съветници ще разглеждат въпроса за преобразуване от публична в частна общинска собственост на терен от 2,4 дка от защитената местност. Предложението е на кмета инж. Георги Манолов. Промяната се налага, тъй като имотът предстои да се отчужди заради изграждането на новата жп линия.

 

3 тона маса за изсушаване бяха събрани от тукашното находище на блатно кокиче в местността „Лозенски път“ през 1998 г. по договор, сключен между общината и Министерството на околната среда. Това каза тогавашният еколог на общината Иван Гецов. Тази година беше най-силната, а лечебното растение беше в най-добрата си форма, обясни Гецов. По думите му по-късно през 2000 г. е излязъл закон, според който общините трябва да се разпореждат със защитените местности и след това състоянието на находището се влошило.

Местността „Лозенски път“ е обявена за защитена през април 1980 г. със заповед на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет. Тогава площта на находището е била 480 дка. По-късно – през 1992-1993 г., при възстановяването на земеделските земи, около 160 дка от него са били върнати на собствениците им, които разорали терените и унищожили лечебното растение в тях. Днес находището се състои от три парцела с обща площ 328 дка.

Нашето находище е уникално, защото е естествено, каза Гецов. То е попадало в граничен район, така хората не са имали възможност да го посещават и блатното кокиче се е запазило, допълни той. През април 1995 г. комисия от специалисти от екоминистерството, Института по ботаника в БАН, РИОСВ и др. е констатирала, че находището е с много висока плътност и има много добри ресурсни възможности. Тогава е издадено предписание като източник на суровина да се използва 60 % от него. През същата година общината е изготвила проект и през февруари 1996 г. е подписан договор с екоминистерството за отпускане на 150 000 лв. С тези пари около цялото находище се поставиха 300 циментови кола и се опъна тел за ограда, сложиха се и указателни табели, каза Гецов. По-късно коловете са били разграбени от населението.

Днес находището е в много лошо състояние. Преди години по време на цъфтеж на растението тук всичко побеляваше, а сега не може да се види едно стръкче, каза ексекологът на ОбА.

При проверка през април 2008 г. експерти от регионалната екоинспекция в Хасково констатираха, че теренът с билката е в окаяно състояние, за което „Старият мост“ тогава писа. Специалистите констатираха, че защитеното растение е опасано от животни, откриха и следи от опожаряване.

Сега общината започва реализацията на 2-годишен проект за възстановяване и опазване на находището на блатно кокиче, както и за устойчиво ползване на биологичния ресурс. Екипът, който ще работи по него, вече е подбран. Предвижда се да се изгради система за устойчиво поддържане на оптимален воден режим и районът на защитената местност да се почисти от строителни и други отпадъци. Пътят, който води към местността, ще бъде реконструиран, ще бъдат изработени и поставени две беседки за посетителите, както и указателни и информационни табели. Местността ще бъде маркирана и частично оградена.

Както е известно, блатното кокиче се използва като суровина за добиване на алкалоида галантамин, на чиято основа се произвеждат лекарствени препарати, лекуващи редица неврологични заболявания.

Елена МИХАЛЕВА