19
Сря, Юни
27 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Обучение на преброители и контрольори се проведе в Свиленград

Клара Методиева

На 7-ми септември т. г. стартира преброяването на населението и жилищния фонд в България, което ще продължи до 3-ти октомври. По този повод в Свиленград се проведе обучение на преброителите и контрольорите, което премина при спазването на всички противоепидемични мерки.

Съгласно указанията на НСИ е изградена 7-членна общинска преброителна комисия с председател Надя Пеева. Територията на общината е районирана на 112 участъка, за които ще отговарят 59 преброители и 16 контрольори.

Разяснение за процеса на преброяването направиха експертите от Териториалното статистическо бюро –Хасково Николина Делчева, Стефка Димитрова и Николай Латев, главен експерт, отговарящ за Свиленградската община. Те изложиха целите на националното преброяване, залегнало в ЗПНЖФ2021., а именно да се установи реалният брой на населението на територията на страната, демографските и социално икономическите му характеристики; да се съберат данни за жилищния фонд и жилищните условия на населението; да се осигури надеждна информация на ниски териториални нива за националните и регионалните политики и финансиране; да се очертае надеждна рамка за изследванията в домакинствата и на лицата и др.

Експертите инструктираха присъстващите за етапите и сроковете на провеждане на преброяването. При желание всеки гражданин би могъл от 7 септември до 17 септември да попълни по интернет своите данни чрез електронна преброителна карта. Преброителите ще извършват посещение по домовете от 18 септември до 3 октомври всеки ден от 8.00 до 20.00 часа, включително в събота и неделя. Тяхно задължение е да попълват с химикал преброителните карти; да изчитат всички въпроси, така както са записани в преброителната карта; да записват всички отговори, дадени от респондентите /анкетираните/, без да влияят на доброволно изразените въпроси. Личните данни ще се събират единствено за статистически цели и при обработването им се прилагат подходящи и конкретни мерки за защита на основните права и интересите на субекта на данните.Участието на населението в преброяването е задължително (чл. 20, ал. 2). Лице, което откаже да предостави на преброител данните по чл. 17 - 19, се наказва с глоба в размер на 160 лева (ЗПНЖФ2021, чл. 47).

Последното преброяване на населението е осъществено в началото на 2011 г., когато за първи път e използван комбиниран метод за събиране на данни – електронно и класическо / на хартия/. Преброяването е организирано и проведено в пълно съответствие с европейските регламенти и националното законодателство. Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души. Жените са 3 777 999, или (51.3%). Мъжете са 3 586 571, или (48.7%)..

Предвидено бе следващо преброяване да се извърши от 22 януари до 15 февруари 2021 г., което не се състоя, поради сложната пандемична обстановка на COVID-19. То бе отложено да се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г.