29
Сря, Май
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Днес, на 31 август 2021 г., г-жа Елена Киркова навършва 90 години. Тя е била ученичка, учителка, зам.-директор, директор на училище „Д-р Петър Берон“ - Свиленград. 

Поздравяваме Ви, г-жо Киркова!

За Вас работата не бе само професия, а призвание. С гордост от постигнатото посрещнете своя юбилей!

За неуморния Ви труд, всеотдайност, мъдрост, приятелство и доброта най-сърдечно благодарим!

Бъдете здрава! Пълен с красота и вдъхновение да е денят Ви и до дълголетие, над столетие! Честит празник!

От учителите – пенсионери, у-ще „Д-р П. Берон“, Свиленград

На снимките:

1. Елена Киркова днес

2. Елена Киркова в класната стая преди 50 години /1971 г./