30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Любимец инвестира 40 560 лв. за поддържане на лесокултурни прегради в сeлата Белица и Малко градище.

Изкуствено построените противопожарни прегради трябва да са почистени от всички горими материали – мъртви и зелени, които могат да поддържат развитието на горски пожар. Сега предстои изрязване на храсти, окастряне на дървета, събиране и извозване на отпадъци .

Тези мерки са част от проекта „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Любимец“, финансиран от Програмата за развитие на селски райони.

Планирано е и създаване на минерализовани ивици в селата Дъбовец и Малко градище. Наетата фирма ще окоси и изоре ивици с ширина 4 м. Почистени от растителна покривка до минералния почвен слой, ивиците представляват противопожарни прегради. Работата по тях ще коства 23 664 лв.

СМ