30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Повишаване на енергийната ефективност на три многофамилни жилищни сгради в свиленградския квартал „Изгрев“ е целта на проекта, чието изпълнение стартира тази седмица. Първата копка ще бъде направена на 11-и август, а блоковете, които ще бъдат реновирани, са с номера 1, 2 и 6.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като община Свиленград е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Обща стойност на договора е 1 499 979, 42 лв., от които финансиране от ЕС в размер на 1 274 982, 51 лв. и национално финансиране - 224 996, 91 лв.

Проектът предвижда въвеждане на енергоефективни мерки, изпълнение на всички съпътстващи дейности, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, се посочва в прессъобщение Резултатите от планираните дейности ще доведат до подобряване на енергийната ефективност на сградите, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено до намаляване на емисиите на парникови газове. Ще се модернизират жилищните сгради, ще се осигури рентабилна експлоатация и ще се постигне клас на енергопотребление "В", се казва още в него.

Продължителността на проекта е 28.09.2020 г. – 28.03.2023 г.