04
Пон, Мар
29 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

На днешното заседание Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти и археологически недвижими културни ценности - публична държавна собственост, на община Свиленград за срок от 10 години.

Имотите се намират в с. Мезек и представляват териториторията на археологическите културни ценности Тракийска куполна гробница и Средновековна крепост ._

Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей – Свиленград, се казва в правителственото решение.

СМ