23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци бе открита днес от кмета арх. Анастас Карчев. Тя се намира в бившата Асфалтова база – общински имот, чиято собственост бе възстановена от Министерство на земеделието за нуждите на общината за изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци.

„С обособяването на тази площадка искаме да ограничим и постепенно да премахнем нерегламентираните сметища в общината – заяви арх. Карчев. - Имах среща с представители на строителните фирми, които одобриха идеята и заявиха, че ще спазват определените изисквания за депониране на строителни отпадъци. На по-късен етап предвиждаме още да улесним гражданите и фирмите, като започнем да предоставяме специални съдове за строителни отпадъци на самите строителни обекти.”

Основният поток отпадъци към площадката е от строителни обекти, от разрушаване на сгради и извършване на ремонтни дейности. Строителните отпадъци се измерват с електронен кантар. Със специална трошаща машина ще се рециклират и готовата фракция ще се влага отново в строителството, приоритетно в общински обекти.

Таксата за ползване на площадката е 8 лева на тон строителен отпадък. За домакинства и физически лица, които депонират до 1 тон отпадък, предстои да се въведе безплатно ползване.

На новия обект са открити 3 работни места, каза ръководителят на Общинското предприятие „Благоустрояване и озеленяване” Иван Атанасов. Поставено е видеонаблюдение. Работното време на площадката е всеки ден, включително събота и неделя, от 8 до 20 часа.