12
Пет, Апр
16 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

 Наградиха свиленградския съдия със златен почетен знак

На 28.05.2021 година бе последният работен ден на Христо Георчев – съдия в Районен съд - Свиленград. С решение на Съдийската колегия към Висш съдебен съвет от 18.05.2021 г., считано от 29.05.2021 г., съдия Христо Георчев е освободен от длъжност „съдия“ в Районен съд – Свиленград на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт – поради навършване на пределната възраст за работа в съдебната система.

По предложение на председателя на Окръжен съд - Хасково – Миглена Тянкова, съдия Христо Георчев беше поощрен от съдийската колегия към ВСС с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с „парична награда“ в размер на 1000 лева, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Христо Георчев има 40 години юридически стаж в съдебната система – като младши съдия, следовател, началник на ТО – Свиленград към Окръжна следствена служба - Хасково, председател и съдия в РС-Свиленград, като му е присъден ранг „съдия във ВКС и ВАС“.

На 11.06.2021 година в ресторант „Романтика“, в гр. Свиленград, в присъствие на съдии от ОС-Хасково и районните съдилища от съдебния район, на прокурори, съдии и съдебни служители от РС-Свиленград, близки и приятели на Христо Георчев бе официално връчено отличието личен почетен знак първа степен – златен“, плакет на ОС-Хасково, поздравителни адреси от представляващия ВСС, председателя на ВКС и др.