21
Пет, Юни
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

30 млн. лева е финансовата рамка на общината за 2021 г. За пръв път се залагат немалко средства и за селата

С 30 226 767 лв. - рекордно голям бюджет, ще разполага Община Свиленград през настоящата 2021 г. Финансовата рамка е с близо една трета по-голяма от миналогодишната, става ясно от внесения за обсъждане и гласуване в Общинския съвет проект.

За сравнение – лани по план Общината разполагаше с 22 065 902 лв.

Заложените приходи за тази година са 16 683 514 лв. за делегирани от държавата дейности и 13 543 253 лв. - за местни дейности. По-големите от местните постъпления са: данъчни приходи – 2 545 000 лв., общински такси – 2 049 100 лв., приходи от собственост – 1 211 500 лв., постъпления от продажби на нефинансови активи – 342 900 лв.

В инвестиционната програма на общината ще бъдат вложени 9 744 268 лв., докато м. г. са били заложени 12 799 707 лв. В сумата за тази година влизат 3 482 473 лв. средства по проекти, финансирани от Европейския съюз; 4 820 842 лв. от преходен остатък, трансфери, дарения и др. В програмата са предвидени  656 600 лв. за основен ремонт и саниране на ПГССИ „Христо Ботев“, 588 373 лв. за озеленяване, 515 510 лв. за строително-монтажни работи на Детска градина „Снежанка“, основен ремонт на главната улица за 3 875 200 лв. и т. н. За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са планирани 5 129 826 лв. Заделени  са и 66 хил. лв. за изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета.

За пръв път се отделят немалко средства за благоустрояване в селата – благоустрояване на зелени площи за общо ползване, изграждане на детски площадки, реконструкция на канавки и водостоци в Костур, Левка и Сладун, и др.

Най-голям дял в бюджета имат разходите за функция „Образование“ - 12 530 497 лв., следвани от тези за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 8 166 848 лв. За дейност „Здравеопазване“ са планирани 1 059 001 лв., а за „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 2 600 333 лв.

За спортните клубове е отделена сума общо в размер на 222 000 лв., от които за футболния клуб – 70 хил. лв., а за хандбалния – 40 000. Останалите 112 000 лв. ще се разпределят от Комисията по здравеопазване, социални дейности и спорт към Общинския съвт.

Проектът за бюджет на община Свиленград бе подложен дистанционно на публично обсъждане. На посочената от местната администрация елекронна поща са постъпили 6 бр. попълнени анкети от граждани, които са предложили да бъде увеличена сумата за изграждане на приют за безстопанствени кучета на 100 000 лева. Двама от тях пък са дали идея да се предвидят допълнителни средства за изграждане на зелена инфраструктура /дървета, но не декоративни, а пречистващи въздуха/ на тротоарите.

СМ