15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Община Свиленград е депозирала в РИОСВ-Хасково инвестиционно намерение за изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци.

Теренът за планирания обект е общинска собственост и се намира в местността Червената пръст. Основният поток от отпадъци ще идва от строително-монтажни работи, разрушаване на сгради, извършване на ремонтни дейности. Материалите от бетон, тухли, керемиди, керамични изделия, материали на основата на гипс и други неопасни вещества ще се складират на площ 5 хил. кв. м. На по-късен етап се предвижда изграждане на съоръжения за рециклиране на отпадъците и повторното им използване н строителството. Те ще могат да се влагат при изграждане и ремонт на пътна инфраструктура, за укрепване на насипи.

В община Свиленград няма подобен обект, се казва в документите. С изграждането на площадката ще се изпълнят изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

По данни на екесперти около 40% от всички отпадъци са строителни. Поне 90% от тях подлежат на оползотворяване. Страни като Холандия, Дания и Германия са изпреварили приемането на евродирективите в тази сфера и още преди години са постигнали над 70% рециклирани строителни отпадъци.