Общество
Инструменти
Шрифт

Водата от чешмите в община Свиленград вече е годна за пиене и за готвене. Това стана ясно, след като директорът на РЗИ – Хасково издаде в петък следобед нарочна заповед, с която се отменят въведените на 28 юли задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Констатирано е от РЗИ – Пловдив и РЗИ – Хасково, че питейната вода от вододайната зона в Свиленград, че несъответствията,  наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението във Вододайна зона Свиленград, водоснабдяваща гр. Свиленград, с. Капитан Андреево и с. Генералово, са отстранени, се казва в нарочно съобщение на Областната администрация.

10 дни населението от общината не можеше да ползва водата от ВиК мрежата, след като 29 крави се отровиха при водопой от колектор, вливащ се в рв. Марица.