15
Съб, Юни
30 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Считано от 12. 03. 2020 г. до 27. 03. 2020 г. вкл. в Районен съд – Свиленград се отсрочват всички съдебни дела, насрочени за разглеждане в открити съдебния заседания, с изключение на тези, които са посочени в чл. 329, ал. 3 от Закона за съдебната власт, съобщиха от пресцентъра на Окръжен съд - Хасково.

Решението е взето по препоръка на Висшия съдебен съвет във връзка с разпространението на коронавируса. Изключение са наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „задържане под стража“; делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение; искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител; дела по несъстоятелност; дела по Закона за защита от домашното насилие; бързи и неотложни производства; дела за осиновяване на дете; други дела по преценка на административния ръководител на съда или прокуратурата или на министъра на правосъдието.

Всички засегнати от решението за отсрочване на делата ще бъдат уведомени своевременно.

СМ