23
Чет, Май
21 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

По един и същ казус отделни съдилища излизат с противоположни решения. От ВСС стартират проверка заради противоречивата практика по тези дела

Окръжният съд в Хасково масово реже жалбите на служители на МВР за извънреден труд. До 22 февруари на втора инстанция са били заведени 182 дела от Свиленград. Първите съдебни решения по въззивни производства образувани срещу решения на районните съдилища от съдебния район, по които са разгледани предявени искове на служители от ГД „Гранична полиция“ при МВР, ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ОД на МВР-Хасково за заплащане на допълнителни възнаграждения за извънреден труд, получен в резултат на преизчисляване на положен нощен труд излязоха на 21 февруари. Всички те са в полза на Вътрешното министерство.

Както „Старият мост“ писа, 438 са приключилите дела в свиленградския съд по искове на служители на МВР, като всички са в полза на ищците. В мотивите си съдът посочва, че отношенията между страните се уреждат от Закона за Министерство на вътрешните работи, който се явява специален по отношение на Закона за държавния служител. Разпоредбата на чл. 187, ал. 3 ЗМВР регламентира, че работното време на държавните служители се изчислява подневно, а за работещите на 8-, 12- или 24-часови смени – сумирано за тримесечен период. Трудът извън редовното работно време се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите на ненормиран работен ден; и с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 70 часа на тримесечен период – за служителите, работещи на смени. С оглед характера на заеманата длъжност през процесния период е полаган труд през нощта (22:00 – 06:00 часа), а отработеното работно време се е изчислявало сумарно. При такова изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, или коефициент 1,143. В противен случай би се поставил държавният служител в МВР в неравностойно положение спрямо работниците по трудови правоотношения, чиито правоотношения се регулират от Кодекса на труда.

Проблемът с неизплатените възнаграждения за извънреден труд се задълбочава и от факта, че по неофициална информация в Свиленград 150 души са спечелели делата и на тях трябва да им се изплати, защото решенията са влезли в сила и не са били обжалвани.

В един момент обаче от Вътрешното министерство решиха, че възнагражденията на служителите се изчисляват правилно и започнаха да подават жалби до Окръжния съд в Хасково. Окръжните магистрати масово отхвърлят исковите на служителите на МВР с мотивите, че са неоснователни, тъй като положения от работещите на смени държавни служители при МВР нощен труд, който се отчита сумарно, не следва да бъде преизчисляван с коефициент 1, 143 и съгласно чл. 9 ал. 2 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата. Освен, че се отхвърлят исканията на ищците за плащане на допълнителен нощен труд, се постановява те да заплатят направените по делото разноски за юрисконсулт и държавна такса за въззивно обжалване. Решенията на въззивната инстанция не подлежат на касационно обжалване и са окончателни. Така излиза, че едни ще вземат обезщетение, а други не.

Откакто делата започнаха от по-горната инстанция да се решават в полза на МВР, районният съд в Свиленград обърна палачинката. Хаосът стана пълен. Последните няколко иска на служители на Вътрешното министерство вече са отхвърлени още на първа инстанция, научи „Старият мост“. Това не може да бъде никакво правораздаване, заявиха местни адвокати. Според тях съдиите вървят срещу собствените си решения. Не е редно досега на 400 души да кажеш едно, а на последните 6 – 7, които са с еднакви казуси с останалите, съвсем друго, протестират защитниците. Някои от тях започнали да пускат молби за оттегляне на исковете си.

Интересното е, че окръжните съдилища в страната по еднакви казуси излизат с различни решения, което е недопустимо. В Хасково и Русе, например, уважават жалбите на МВР. В Бургас и Варна пък ги отхвърлят. Има дори още по-куриозни случаи, при които в един и същ съд, например харманлииският, различни съдии постановяват различни решения по един и същ казус.

Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР) пък се обяви в защита на служителите. Оттам недоумяват как при един и същ предмет на спора и неколкостотин окончателни съдебни решения, потвърждаващи правото, се получават и такива с диаметрално противоположни отсъждания и тълкувания в съседни районни съдилища или между две инстанции. „Установяването на истината за фактите следва да става единствено на основата на обективен анализ на доказателствата по делото, при условия за равнопоставеност между страните и техните процесуални представители и като се избягва поведение, което може да се възприеме като привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък, основан на служебно положение“, пише още в позицията на синдиката. Оттам допълват, че приемат и спазват върховенството на закона, като не се противопоставят на решения на българския съд, които не са в полза на нейните членове. Заради хаоса и противоречивите съдебни решения от синдиката обявиха, че са сезирали Висшия съдебен съвет.

От ВСС пък излязоха със становище, че са поискали информация от Окръжен съд – Хасково за противоречивата практика по тези дела.

Диляна ЦВЕТКОВА