15
Съб, Юни
31 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Към граничарите се присъединиха полицаи от РПУ и пожарникари. Вече 112 дела са приключени в полза на ищците

Броят на исковите молби в свиленградския съд срещу МВР расте главоломно. Почти всеки ден се внасят такива, като на 28 август новите са 14. До юни т. г. в тукашната Темида бяха заведени 150 дела срещу вътрешното министерство за неизплатени суми, свързани с нощен труд. В момента те вече са 381, съобщиха от съда след запитване на „Старият мост“.

Както вече писахме, вълната се наблюдава от няколко месеца насам. Първоначално дела срещу МВР бяха завели служители от Гранична полиция. Исковите молби срещу ГП досега са 247. Към ищците вече се включиха и 63 служители на миграционния център в Любимец, 39 на ОД МВР-Хасково, 31 пожарникари и 1 служител на Национална полиция. Такива дела се водят и в съдилищата в Елхово, Бургас, Средец, Тополовград и др. Според запознати, ако всички молби бъдат удовлетворени, държавата ще трябва да отдели от бюджета си близо един милион лева, като само за Свиленград сумата е повече от 350 хил. лева.

Причина за недоволството на униформените е, че години наред не им е било приравняван нощният труд към дневен, откъдето им се губят часове. Загубата на всеки един служител е повече от 220 часа. Сумите, за които претендират ощетените, са средно 1 500 и 1 700 лева, но без лихвите. Периодът, за който имат право да търсят възнагражденията си по съдебен път е три години назад.

Досега 112 са делата срещу МВР в Районен съд – Свиленград, решени в полза на ищците. Сред тях няма такива, които са обжалвани от Министерството. Освен сумите и лихвите към тях, които трябва да бъдат изплатени, от МВР следва да покрият и разходите по съдебните разноски. В мотивите си съдът посочва, че отношенията между страните се уреждат от Закона за Министерство на вътрешните работи, който се явява специален по отношение на Закона за държавния служител. Разпоредбата на чл. 187, ал. 3 ЗМВР регламентира, че работното време на държавните служители се изчислява подневно, а за работещите на 8-, 12- или 24-часови смени – сумирано за тримесечен период. Трудът извън редовното работно време се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск за работата в работни дни и с възнаграждение за извънреден труд за работата в почивни и празнични дни – за служителите на ненормиран работен ден; и с възнаграждение за извънреден труд за отработени до 70 часа на тримесечен период – за служителите, работещи на смени.

С оглед характера на заеманата длъжност през процесния период е полаган труд през нощта (22:00 – 06:00 часа), а отработеното работно време се е изчислявало сумарно. При такова изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, или коефициент 1,143. В противен случай би се поставил държавният служител в МВР в неравностойно положение спрямо работниците по трудови правоотношения, чиито правоотношения се регулират от КТ.

Така например един от ищците ще трябва да получи 1 524, 46 лева плюс лихвата за забавяне. В показанията си пред РС-Свиленград той твърди, че от януари 2016 г. работил в ГД „Гранична полиция“ при МВР, ГПУ-Свиленград на длъжност полицай и старши полицай. През периода 18 март 2016 г. – 18 март 2019 г. изпълнявал служебните си задължения на смени, всяка от които с продължителност от 12 часа съгласно месечни графици при сумирано отчитане на работното време. Посочено е, че през този период бил положил общо 2056 часа нощен труд, който при преизчисляването му с коефициент 1,143 възлизал на 2350 часа дневен труд. Твърди, че не му били заплатени 294 часа положен труд.

Диляна ЦВЕТКОВА