30
Чет, Май
17 Нови статии

Общество
Инструменти
Шрифт

Масово съдилищата в страната се позовават на решението на тукашните магистрати

Окръжният съд в Хасково потвърди решението, постановено от Районен съд – Свиленград, конфискуваните 100 000 евро от двама румънци, хванати с недекларираната валута, да им бъдат върнати.

Присъдите срещу тях са от по 6 месеца условно лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок. Прокуратурата протестира на по-горна инстанция, но жалбата не бе уважена. Делото бе истински прецедент в българското правораздаване. Решението по него бе взето след преюдициално запитване до Съда на ЕС в Люксембюрг, инициирано от адв. Иван Иванов. До този момент никой не бе поставял под съмнение безусловното действие на Наказателния кодекс на територията на България в която и да е негова част.

Така де факто европейските магистрати категорично заявяват, че за едно нарушение не могат да се налагат две или повече наказания, както и допълнителни санкции, като, например, глоба или отнемане на недекларираните парични средства, независимо от техния произход.

Свиленградският прецедент вече бе приложен като опит първо от Районен съд – Сливница, по идентично дело. На примера на тукашните магистрати се позовават и съдилища в Елхово, Хасково, София, Петрич и др.

Всъщност преюдициалното запитване, поискано от адвокат Иван Иванов, е първото подобно, изхождащо от български съд и едно от изключително малкото преюдициални запитвания въобще до Съда на ЕС от която и да е държава-членка в областта на наказателното право.

СМ