Общество
Инструменти
Шрифт

От доста време Географската информационна система на сайта на Община Свиленград не работи, сигнализираха в редакцията граждани. Хората дори изразиха възмущението си в групата „Свиленград“ във Фейсбук. Не действат нито картите, нито кадастърът, както и другите компоненти в сектора.

Сайтът бе създаден по Проект “По-добри услуги – по-доволни граждани ” № А09-31-102/30.01.2009 г., Договор № А 09-31-102С/12.06.2009 г., осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейски социален фонд.

СМ